Gebze Doğalgaz Firmaları

CANTAŞ DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Marmara Bölgesinin önde gelen Sıhhi ve Mekanik Tesisat Firması olarak; sektörümüzde 20 yıldır faaliyette bulunmaktayız.

Profosyonel ekibimizle yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakasında devam etmektedir.

Kombi- Radyatör- Havlupan- Kalorifer Kollektörü Satış ve Kombi Montaj Hizmetlerimizi görmek için tıklayınız

İstanbul SIHHİ ve MEKANİK Tesisat Hizmetlerimiz için tıklayınz.


BASINÇLI HAVA HİZMETLERİ

Hizmet verilen ve iş yapılan her sektörde basınçlı hava makinelerine ihtiyaç vardır. Hastane, otel, gıda üretim sektörleri ve hatta beyaz eşya üretimlerinde bile kullanılmaktadır.Hava basıncını depolayarak gerekli durumlarda kullanılmasını sağlayan makinelere kompresör adı verilir. Ülkemizde bu makineler oldukça geniş bir alanda kullanılır. Sanayi, inşaat, otomotiv ve atölyelerde de kullanılır

Basınçlı Havanın Kullanıldığı Sektörler :

Basınçlı hava sistemleri günümüzde her sanayi dalında kendine yer bulmuştur. Aşağıda öne çıkan birkaç sanayi dalı ve uygulama yer almaktadır.

1-)Haddeleme, bükme ve çekme gibi şekil verme işlemlerinde,

2-Otomasyon sistemleri ve elektronik sanaayinde,

3-Robot teknolojilerinde,

4-Malzeme taşımacılığında,

5-Takım tezgâhları ve el aletlerinde,

6-Boya, sprey ve vernik işlemlerinde,

7-Tekstil sanayinde,

8-Gıda, kimya, ilaç ve maden sanayisinde

Basınçlı Havanın Yararları:

Günümüzde, sanayinin %70’i basınçlı hava kullanır ve sanayi tarafından kullanılan küresel enerji harcamasının %10’unu basınçlı hava oluşturur.

Basınçlı hava ile çalışan ekipmanlar aşırı sıcaklıklarda rahatlıkla kullanılabilirler.

Havalı el aletleri ile yüksek dönme hızlarına ulaşılabilir.

Basınçlı hava temizdir ve çevreyi kirletmez.

Hava her yerde ve sınırsız miktarda bulunur.

Havalı el aletleri diğer aletlere göre hafiftir.

Aşırı yükleme güvenliği kolaydır.

Kıvılcım oluşması sonucu patlama tehlikesi yoktur.

Üretilen enerjinin basınçlı kaplarda korunup, kolaylıkla istenilen yerlere taşınabilir

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

Basınçlı hava, kompresör, saklama tankı, hava hazırlayıcıları, boru hattı ve kullanılan aleti içirir.

Bunlardan kompresör, hava hazırlayıcıları ve saklama tankı, basınçlı hava sisteminin tedarik tarafını oluşturur. Doğru şekilde yönetilen tedarik tarafı temiz, kuru, uygun basınçta sabit havayı sağlayarak maliyeti düşürür ve aletlerin kullanım ömrünü uzatır. Boru hattı ve kullanılan alet ise basınçlı hava sisteminin talep tarafını oluşturur. Talep tarafının doğru yönetilmesi ile basınç farklılıkları minimize edilir, hava kaçaklarında harcanan basınçlı hava azaltılır.

Kullanıcı, maksimum çalışma ekonomisini sağlamak ve gelecek genişlemelere hazırlıklı olmak için doğru basınçlı hava sistemini kurmalıdır.

Kompresör:Kompresör, en temel tanımı ile bir gazın hacmini düşürerek basıncını yükseltmeye yarayan mekanik alettir. Kompresörler “Dinamik” ve “Deplasman(pozitif yer değiştirmeli)” tipi olarak iki ana gruba ayrılırlar. Kompresör tipleri ve alt kategorileri şu şekildedir;

Dinamik kompresörler sürekli dönen pervane gibi bir eleman vasıtası ile hız unsurunu basınç unsuruna dönüştüren aygıtlardır. Ejektör, radyal ve eksenel olarak sınıflandırılırlar. Deplasman tip kompresörler ise düşük basınçtan yüksek basınca doğru hava akışının olduğu kompresörlerdir. Dönel ve git/gel (pistonlu) şeklinde iki tipe ayrılır. Dinamik kompresörler çok çeşitli parçaları ve yüksek maliyetleri nedeniyle sadece çok yüksek(yaklaşık 50,60 m3/dk ve üstü) ve sabit hava debisi ihtiyaçlarında tercih edilirler. Bu yüzden birçok farklı kompresör çeşidi olmasına rağmen pnömatik el aleti kullanımında pistonlu ve vidalı kompresörler tercih edilir

Pistonlu kompresör: Bu tip kompresörlerin kullanımları oldukça yaygındır. Ancak yüksek basınçlarda kademe sayısı artar. Pistonlu hava kompresörleri pozitif yerdeğiştirmeli (deplasmanlı) kompresörlerdir. Bunun anlamı, havanın kapalı bir hacim içinde ötelenerek sıkıştırılması, yüksek basınçlı tarafa doğru ötelenmesidir. (Pozitif yerdeğiştirme: Düşük basınçlı taraftan yüksek basınçlı tarafa doğru hava akışı olması ve buna karşılık öteleyen elemanın, örneğin: pistonun hareketinin itme şeklinde olması.) Pistonlu hava kompresörlerinde silindir içinde hareket eden pistonun sürekli yerdeğiştirmesiyle (ötelemesiyle) hava sıkıştırılır. Yüksek basınçlara çıkılabilir.

Pistonlu hava kompresörlerinde sıkıştırma (kompresyon) pistonun sadece bir tarafa/yöne (yukarıya, emme yönünün tersine) hareketi esnasında gerçekleşiyorsa, tek (yönde) etkili; her iki yöne (aşağı ve yukarı veya sağa ve sola) hareketi esnasında da sıkıştırma oluyorsa, çift (yönde) etkili pistonlu kompresör olarak adlandırılır.

Bir kompresör, tüm kompresyon tek silindirle (pistonla) veya paralel olarak çalışan birden çok silindirle (pistonla) tek kademede/aşamada gerçekleştiriliyorsa, tek kademeli kompresör olarak adlandırılır. Bir çok uygulamada tek kademeli kompresyon (sıkıştırma) olanağının ötesinde yüksek basınçlı hava gerekir. Tek kademede daha yüksek sıkıştırma oranına (sıkıştırma oranı: mutlak çıkış basınının mutlak giriş basıncına oranı) çıkmak, aşırı yüksek çıkış sıcaklığına ve diğer tasarım/dizayn problemlerine yol açabilir.

Pratik amaçlar için, bir çok endüstriyel pistonlu hava kompresörü tesislerinde, 100 HP (BG) üzerindeki güçlerde, iki veya daha çok kademeli seri gruplar halinde pistonlu kompresörler kullanılmıştır. Kademeler arasında basınçlı hava soğutması yapılarak, takip eden kademeye giren havanın sıcaklığı ve hacmi azaltılır. (Ara soğutma yapılarak, çalışma sıcaklığı normal seviyeye düşürülmüş ve ayrıca, sonraki kademenin verimi artırılmış olur.) Pistonlu hava kompresörleri hava soğutmalı veya su soğutmalı, (silindir içinde, pistonun etrafında, yağ olup olmaması açısından) yağlı veya yağsız tip olabilmektedir; paket/ünite olarak (kapalı kasa içinde) yapılabilir ve geniş bir basınç ve kapasite seçim olanağı sağlayacak şekilde çeşitlendirilmiş modelleri olabilmektedir.

Vidalı kompresör: Havanın basınçlandırılması birbirlerinin tersi yönünde dönen iki helis dişli rotorun arasında havanın sıkıştırılması ile sağlanır. Genelde 7-13 bar arası çalışırlar. Vidalı hava kompresörleri pozitif yerdeğiştirmeli (deplasmanlı) kompresörlerdir. En yaygın kullanılan vidalı hava kompresörleri, tek kademeli, iki kademeli, yağ enjeksiyonlu ve yağsızdır. Kompresör içinde yağ vasıtasıyla soğutma yapılmasının sonucunda, çalışan parçaların çalışma sıcaklığı asla aşırı yüksek değerlere çıkmaz. Vidalı kompresör, bu özellikleri dolayısıyla, sürekli çalışabilen, hava veya su soğutmalı kompresör paketi/ünitesi olarak yapılır. Basit dizaynı (tasarımı) ve aşınan parçaların azlığı, vidalı hava kompresörlerinin bakımının, çalıştırılmasının

Basınçlı Hava Tankı

Yeterli kapasiteye sahip bir hava saklama tankının varlığı, hava kalitesini korumaya, hava sisteminin sabit ve verimli çalışmasına yardımcı olur. Özellikle pistonlu kompresör kullanılan basınçlı hava sistemlerinde hava saklama tankı çok önemlidir. Basınçlı hava, depoya hangi yönden girerse girsin zıt yönden çıkmalı ve çıkışı deponun üst seviyesinden olmalıdır. Böylelikle hem dolaşım sağlanmış hem de tank tabanında biriken suyun devreye basılması önlenmiş olur. Basınçlı hava depoları uygulamada sistemde kullanılan basınçlı havanın m3/dk cinsinden miktarının %10-15 oranında seçilmelidir. Ani ve bol miktarda hava tüketen ünitelerden önce ikinci bir hava deposu da sisteme yerleştirilebilir.

Hava depolarının yararlarını şöyle sırlayabiliriz:

Kompresörün yüke girmesi ve boşta çalışması durumlarında oluşan ani basınç dalgalanmalarım sönümlemek.

Kompresörden çıkan havanın sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksektir. Depoda biriken havanın sıcaklığı ortam sıcaklığına kadar düşer ve bu arada içerisindeki suyun bir kısmı yoğuşur.

Sanıldığı kadar büyük miktarlarda olmamakla birlikte bir miktar hava depolanır. Bu durum ilk etapta sistemin beslenmesini sağlar ve kompresörün sık sık devreye girip, çıkmasını önler.

Üzerlerinde manometre ve emniyet ventilli olması dolayısıyla basınçlı havanın kontrol altında tutulduğu birimlerdir.

Kullanıma hazır hava biriktirerek kompresörün hızlı bir çevrim (yükte-boşta çalışma döngüsü) yapmasını önler

Basınçlı hava tankları kompresörün hemen çıkışına yerleştirilir. Sistemin önemli ve iş sağlığı güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken elemanıdır. Küresel ya da silindirik olarak yapılırlar. Depolama hacmi kullanım miktarına bağlıdır. Genellikle dakikalık kullanımın %10-15?i kadar seçilir. Tüketimin fazla olduğu ünitelerde ikinci bir depo kullanılabilir. Basınçlı hava tankları yatay veya dikey olabilir daima hava çıkışı deponun üst tarafından olmalıdır. Bu sayede depo içinde oluşabilecek suyun boru hattına karışmasını engellemiş olur.

Hava Kurutucuları: Hava kurutucuları, basınçlı hava içinde bulunan buhar ya da sıvı halde bulunan suyu temizlemek için kullanılır. Havanın sıkıştırılarak basıncının artırılması, çiy noktasını yükseltir. Çiy noktası,atmosferik nem için kullanılan bir ölçüdür. Kompresörden çıkan hava, akım yönünde ilerledikçe soğuyacak ve çiy noktasının altına düşecektir. Çiy noktasının altına düşen hava, boru tesisatında yoğunlaşarak sıvı hale dönüşecektir.

Basınçlı hava sistemindeki fazla su, dış hatlarda donma, boru hattı ve aletlerde paslanma ve kontrol ünitelerinde bozulmalara sebep olacaktır. Bu nedenle sistemde dolaşan havanın kuru olması büyük önem taşır ve bunu sağlamak için hava kurutucular kullanılmalıdır.

-Soğutarak kurutma: Havanın elde edilmesi aşamasında, çift veya daha fazla kademe uygulanan kompresörlerde kademeler arasında soğutma başlar. Bu sırada nem yoğuşur. Hava tankına giden havanın içerisindeki su, tankın alt kısmında birikir. Hava tankının suyu alınarak sisteme bir miktar suyun gitmesi engellenir. Ekonomikliği yüzünden en çok kullanılan kurutma yöntemidir.

-Fiziksel kurutma: Nem soğutucu maddenin üst kısmında tutulur. Kurutucu madde silisyumdioksit tanecikli yapıdan oluşur. Sistemlerde iki fiziksel kurutucu birimi kullanılır. Birincisinde doyma noktasına ulaşıldığında ikincisi devreye girer. İkincisi devrede olduğu sırada sıcak hava yardımı ile birinci kurutucu içinde toplanmış nem dışarı atılır.

-Kimyasal kurutma: Kimyasal tepkime desikon (kurutucu eriyik) denilen kimyasal kurutucu hammaddedir. Bu kimyasal madde, nemi emdikçe çözünür, kendisi de sıvı duruma geçer. Bu sistemle nemle birlikte yağ tanecikleri ve buharı da tutulabilir. Yağı temizleme gücü düşüktür. Bu nedenle yağın ön filtrede tutulması gerekir. Havanın kurutulması işlemlerinde içindeki nemin tamamı alınamaz. Bir kısım nem,nem tutucular ve filtreler yardımıyla alınır.Profosyonel ekibimizle yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Firmamız, kaliteli ürün anlayışı ile uzman kadrosu ile günümüz dünyasındaki teknolojik gelişimleri yakından takip ederek, hizmet ağını sürekli geliştirmekte ve yenilikçi bir anlayış ile çalışmalarını sürdürmektedir. İnsan ve çevre sağlığı açısından insana ve çevreye saygı prensibinden ödün vermemekteyiz. Firmamızın teknik ekibi, ürün ve hizmet kalitesiyle inşaat sektöründe güçlü bir firma olmaya ve büyümeye devam etmektedir. Aynı zamanda , Kombi Satış, Kombi Montajı, Doğalgaz Projelendirme, Petek Temizliği Su Kaçağı Tespiti, Radyatör Vanaları , Radyatör, Havlupan ve Kalorifer Kollektörü,olmak üzere en uygun fiyata satış yapmaktayız.