Gebze Doğalgaz Firmaları

CANTAŞ DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Marmara Bölgesinin önde gelen Sıhhi ve Mekanik Tesisat Firması olarak; sektörümüzde 20 yıldır faaliyette bulunmaktayız.

Profosyonel ekibimizle yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakasında devam etmektedir.

Kombi- Radyatör- Havlupan- Kalorifer Kollektörü Satış ve Kombi Montaj Hizmetlerimizi görmek için tıklayınız

İstanbul SIHHİ ve MEKANİK Tesisat Hizmetlerimiz için tıklayınz.

Doğalgaz Genel Bilgi:

Doğalgaz tesisatınızı ve Doğalgaz projelerinizi alanında deneyimli, uzman kadrolu ve yetkili firmalara yaptırmaya özen gösteriniz. Doğalgaz Sertifikası olmayan firma ya da kişilere kesinlikle hiçbir işlem yaptırmayınız. Doğalgaz sertifikası olan firmaların Yetki numaraları vardır. Bu yetki numarası olamayan kişi ya da firmalara güvenmeyiniz.

CANTAŞ DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK "Sıhhi ve Mekanik Tesisat" Firması olarak siz müşterilermizle RESMi SÖZLEŞME yapmaktayız. Sizler için Projenizi hazırlayıp, onaylatma işlemini yapıyoruz. Taahhütü Altindaki İşleri Sigorta ettirip, tesisatinizi yaparak,gerekli tüm cihazlarınızı takıyoruz.Gebze-Darıca-Çayırova-Yenimahalle Bölgesi ise; PALGAZ... İstanbul Bölgesi için ise; İGDAŞ'a Kontrol ettirerek Tesisatinizin Uygunluk Belgesini alıyoruz.

Gebzede Doğalgaz Tesisat Firması Cantaş Doğalgaz Mühendislik
Gebzede Doğalgaz Tesisat Firması Cantaş Doğalgaz Mühendislik
Gebzede Doğalgaz Tesisat Firması Cantaş Doğalgaz Mühendislik
Gebzede Doğalgaz Tesisat Firması Cantaş Doğalgaz Mühendislik
Gebzede Doğalgaz Tesisat Firması Cantaş Doğalgaz Mühendislik

DOĞALGAZA GEÇİŞ İŞLEMLERİ:

Firmamıza yapılan talep doğrultusunda yirmi dört saat içerisinde keşif yapılacaktır.

Keşiften sonra ki işlemimiz 48 saat içerisinde sizlere teklifimizi sunmaktır.

Ödeme ve fiyat konusunda anlaşma sağlandığında sözleşme yapılmaktadır. Sözleşme bitiminde müşterilerimizden taahhüt mühendisimiz aracılığı ile peşinat almaktayız.

Kararlaştırılan gün ve saatte işe başlayıp ve bitirmekteyiz.

Müşterimiz abonman süreceni tamamladıktan sonra projeyi gerekli kuruma veya firmaya onay için vermekteyiz.

Proje onayından sonra sözleşme aşamasına geçilir. Not: (Sözleşme yapmadan firmamız GEBZE BÖLGESİ İÇİN: PALGAZ, İSTANBUL BÖLGESİ İÇİN :İGDAŞ'tan gaz açma randevusunu alamaz.)

Sözleşme yaptıktan sonra firmamız tarafından randevu alınır.

Proje mühendisimiz tarafından tesisatın genel kontrolünü yapılır. Müşteri tarafından yapılması gereken durumlarda süre almaktayız. Bu süreye istinaden randevu talebinde bulunarak gazı açma gününü belirleriz.

Tesisatınızın son kontrolü yapılarak gazınız açılır. Bu işlem sonunda müşterilerimze "Doğalgaz Uygunluk Belgesi" verilir. Bu belge doğalgazın resmi açılış belgesidir ve kesinlikle saklanmalıdır.

Bu işlemden sonra servise haber verilir. Yetkili servis cihazınızı haber verilen günden itibaren 24 saat içerisinde ücretsiz çalıştırır.

Doğalgaz Keşifi Nasıl Yapılır? Tıklayınız..

Doğalgaz Projelendirme ve Fiyatı için Tıklayınız..


DOĞALGAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ:

PALGAZ ya da İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;Abonelik işleminizi, GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ internet sitesinden online olarak veya GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir. Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞPazarlama Şeflikleri ile görüşerek abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.Doğal Gaz Bağlantı başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; bağlantı işlemi ile birlikte sözleşme işlemi için gerekli evrakları yanınıza getirmeniz takdirde Doğal Gaz Abonelik Sözleşme işleminizi de yapabilirsiniz.


Doğal gaz Abonelik Sözleşme için;

Bağlantı işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcileri tarafından Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır. Ayrıca; doğal gaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.Doğal Gaz Abonelik Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ web sayfasından Online olarak da yapabilirsiniz. Online doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir. Doğal gazınızın açılması için GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin orada hazır bulunması ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması gerekir. Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

Doğal gaz Abonelik Sözleşme için gerekli evraklar:

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,

b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi

f) Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,

h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,

j) Kaşe,talep edilir. NOT : İstanbul ve Gebze' de kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için; (Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise):

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Tapu fotokopisi,

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise:

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Kira kontratı fotokopisi,

c) İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.


DOĞAL GAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

a) Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

b) Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.

c) Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

d) Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri (%51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),

e) Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,

f) Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

g)Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,

h)Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

i)İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,

j) Kaşe,talep edilir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamının abone olma zorunluluğu vardır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Tapu fotokopisi, talep edilir.

DOĞAL GAZ BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOLLAR:

Apartman Genel Kurul Kararı Alınması: Site veya apartman sakinleri yapacakları genel kurulda, doğal gaza geçiş kararı almalı ve bu geçişin bireysel mi yoksa merkezi mi olacağını belirlemelidirler. Bu karar; 2000 m²ye kadar olan binalarda % 51 oy çokluğu, 2000 m²nin üzerindekiler içinse oy birliği gerektirmektedir.

Abone Olma: Kullanıcı, Gaz Dağıtım Firmasının istediği işlemleri yerine getirerek doğal gaz abonesi olmalıdır.

Doğal Gaz Dönüşümü Yapacak Yetkili Firmayla Anlaşma: Makina Mühendisleri Odası’ndan “Büro Tescil Belgesi” ve Gaz Dağıtım Firması tarafından düzenlenen “Proje ve İç Tesisat Yapım Bakım Onarım Sertifikası” olan yetkili firmayla, işin kapsam, nitelik, fiyat, başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlendiği bir iş yapım sözleşmesi yapılmalıdır.

Sigorta: Dönüşüm firmasından, bu sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş sigorta poliçesi talep edilmelidir.

Proje Hazırlanması: Abone olma işleminden sonra dönüşümü yapacak yetkili firma tarafından dönüşüm projesi hazırlanmalıdır.

Baca Etüt Raporu: Bacalı bir cihaz söz konusu ise mevcut bacanın dönüşüp dönüşmeyeceği Makina Mühendisleri Odası’nca tespit edilmeli ve yeni baca projesi hazırlanmalıdır.

Proje Kabul ve İşe Başlama Onayı: Hazırlanan projeler onaylandıktan sonra ise başlama onayı Gaz Dağıtım Firması tarafından verilir.

Tesisat İmalatı: Yetkili firma onaylanmış projeye göre imalatı gerçekleştirir.

Güvence Bedeli Ödemesi: Abone tarafından güvence bedeli yatırıldıktan sonra Gaz Dağıtım Firmasından alınan sayacın montajı yetkili firma tarafından gerçekleştirilir.

Başvuru Sonrası İşlemler:

Doğalgaza geçiş için karar alındığına dair karar defterinin fotokopisi,

Müracaat eden kişinin Apartman adına yetkili olduğuna dair karar/yazı.

DASK Deprem Afet Sigorta poliçesi/poliçelerinin fotokopisi

Yetkili dağıtım kurumundan belirlenen ödeme koşullara göre bütün bina için Abone bağlantı bedeli sayaç dahil Bağımsız Bölüm başına 180$ + KDV üzerinden hesaplanacaktır.

Güvence Bedeli; Her daire için kullanım şekline göre belirlenen güvence bedelleri gaz kullanım sözleşmesi imzalanması sırasında güvence bedeli olarak dairenin gazı açılmadan alınacaktır.

Doğalgaz Emniyet Kuralları:

Emniyet kuralları doğal gaz ve baca gazı kaçaklarına yönelik olarak alınacak önlemleri tanımlayarak patlama, yangın ve gaz zehirlenmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yanlış ve çabuk deforme olan baca imalatları ve montajları nedeniyle her yıl birçok insan hayatını kaybetmektedir. Yanma gazlarının yetersiz tahliyesi ve eksik yanma baca ve bağlantıları ile yakma cihazlarındaki hata ya da arızalardan kaynaklanmaktadır. Doğal gaz dönüşümlerinde güvenlik için öncelikle yapılan dönüşümü mutlaka yetkili bir mühendislik firmasına yaptırınız. Doğal gaz kullanımına geçtikten sonra da yaptırılması gereken bir tesisat tadilatı söz konusu olduğunda yetkisiz kimselere, projesiz ve onaysız tadilat yaptırmayınız. Bu hem güvenli hem de yasal değildir. Aşağıdaki şu hususlara dikkat ediniz.

Doğal gaz kullanımında güvenlik için bırakılmış havalandırma menfezlerini sürekli açık ve temiz tutunuz.

Doğal gaz tesisat borularını işlevi dışında, elektrik topraklaması, çamaşır askısı olarak veya sportif amaçlar için kullanmayınız.

Doğal gaz cihazlarının devreye alınması, yıllık bakımı ve onarımı mutlaka yetkili servisler tarafından yaptırınız.

Doğal gaz cihazları (soba, ocak vb.) bağlantı yerlerinden doğal gaz ve baca gazı sızıntısı yapabileceğinden temizlik vb. nedeniyle yerinden oynatılırken dikkat edilmelidir.

Doğalgazın Özellikleri

a-) Koku içermez b-) Yakıt kaybı azdır. c-) Hafiftir d-) Patlama olasılığı yoktur d-) Basınç etkisi yoktur. c-) Zehirsizdir.
Bu yüzden öldürücü bir yanı da olmamaktadır. Sadece bizi çevreleyen havada oksijen azalmışsa ve doğalgaz aşırı derecede birikir ve boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalırız.

Doğalgaz Kimyasal olarak; Metan, az oranda etan ve propandan oluşur. Bileşimi; az miktarda karbondioksit ve azot gazlarından meydana gelir. Bu yüzden atmosferi kirletmesi mümkün değildir.

Doğalgazdan oluşabilecek en önemli tehlike " gaz kaçağı" olmasıdır. Bu kaçak etrafına yaydığı kokudan dolayı hemen anlaşılabilir.

Doğalgazdan Oluşabilecek Tehlikeye Karşı Alınacak Tedbirler:

- Tüm kapı ve pencereleri açarak hemen havalandırılmalıyız.

-Girişteki ana kapatma vanası ya da küresel vana kapatmalıyız.

-Kokunun oluştuğu yerlere ya da odalara, yanıcı madde (kibrit, sigara, çakmak vb.) ile girmemeliyiz.

-Elektrik şalteri hemen kapamalıyız ve kesinlikle elektrik prizinde bulunan hiç bir fişi çekmemeliyiz.

-Gaz Armatürlerini kapatmalıyız.

-Kaçağın olduğu yerde telefon kullanmayınız. Hemen size en yakın bir yerden telefon kullanarak 187 arayarak ilgili kurumlara bildirim yapınız.

Asansör Kullanmayınız

Profosyonel ekibimizle yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Firmamız, kaliteli ürün anlayışı ile uzman kadrosu ile günümüz dünyasındaki teknolojik gelişimleri yakından takip ederek, hizmet ağını sürekli geliştirmekte ve yenilikçi bir anlayış ile çalışmalarını sürdürmektedir. İnsan ve çevre sağlığı açısından insana ve çevreye saygı prensibinden ödün vermemekteyiz. Firmamızın teknik ekibi, ürün ve hizmet kalitesiyle inşaat sektöründe güçlü bir firma olmaya ve büyümeye devam etmektedir. Aynı zamanda , Kombi Satış, Kombi Montajı, Doğalgaz Projelendirme, Petek Temizliği Su Kaçağı Tespiti, Radyatör Vanaları , Radyatör, Havlupan ve Kalorifer Kollektörü,olmak üzere en uygun fiyata satış yapmaktayız.

Vitrifiye Montaj, Gömme Rezervuar, Su Tesisatı, Atık Su Tesisatı, Sıhhi Tesisat