Gebze Doğalgaz Firmaları

CANTAŞ DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Marmara Bölgesinin önde gelen Sıhhi ve Mekanik Tesisat Firması olarak; sektörümüzde 20 yıldır faaliyette bulunmaktayız.

Profosyonel ekibimizle yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakasında devam etmektedir.

Kombi- Radyatör- Havlupan- Kalorifer Kollektörü Satış ve Kombi Montaj Hizmetlerimizi görmek için tıklayınız

İstanbul SIHHİ ve MEKANİK Tesisat Hizmetlerimiz için tıklayınz.

Doğalgaz Projelendirme

Öncelikle Doğalgaz projesini sadece İstanbul için: igdaş Gebze Bölgesi için Palgaz yetkili firmalar çizebilir. Doğalgaz proje onayı alarak gaz açma işlemini yapabilir. Doğalgaz tesisat projelerinde bir sürü ayrıntı bulunmaktadır. Bu yüzden büyük bir titizlikle alanında uzman mühendislerimiz tarafından çizilir. Zemin katdan başlayarak izometrik şeması hazırlanır. Sonra boru çapları birbirine uygun, tam ölçülü olarak hazırlanır ve hesaplamalar yapılır.

Sonra doğalgaz projesinin tüm detaylarını içeren bir tablo hazırlanır. Tabloda; Sayaç bağlantı, duvar geçiş, gömülü hat, regülatör bağlantıları,Kombi baca,kombi muhafaza ve havalandırma detayları en ince ayrıntısına kadar ölçü alınma teknikleri de dahil olmak üzere projelendirilir.

DOĞALGAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ:

İstanbul için: igdaş Gebze Bölgesi için Palgaz’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;Abonelik işleminizi, İstanbul için: igdaş Gebze Bölgesi için Palgaz internet sitesinden online olarak veya İstanbul için: igdaş Gebze Bölgesi için Palgaz Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa İstanbul için: igdaş Gebze Bölgesi için Palgaz kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir. Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;İstanbul için: igdaş Gebze Bölgesi için Palgaz Pazarlama Şeflikleri ile görüşerek veya abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.Doğal Gaz Bağlantı başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; bağlantı işlemi ile birlikte sözleşme işlemi için gerekli evrakları yanınıza getirmeniz takdirde Doğal Gaz Abonelik Sözleşme işleminizi de yapabilirsiniz.

Doğal gaz Abonelik Sözleşme için:

Bağlantı işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcileri tarafından Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır. Ayrıca; doğal gaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.Doğal Gaz Abonelik Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ web sayfasından Online olarak da yapabilirsiniz. Online doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir. Doğal gazınızın açılması için GEBZE İÇİN:PALGAZ YA DA İSTANBUL İÇİN:İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin orada hazır bulunması ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması gerekir. Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

Doğal gaz Abonelik Sözleşme için gerekli evraklar:

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,

b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi

Aboneliğin veya sözleşmenin yapılmamısından dolayı geçiken gaz açma işlemlerinden firmamız sorumlu değildir.

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak:

e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi

f) Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Doğalgazın Konutlarda Kullanım Amaçları:

-Doğalgaz ; ısıtma, sıcak su ve ocaklarda kullanılmak amacıyla kullanılmaktadır. Konutlarda ısıtma türleri:

Bölgesel ısıtma: Toplu konut, büyük siteler veya semtin bir bölümünün tek ısı merkezinden ısıtılması gibi uygulamalardır.

Merkezi ısıtma:Toplu konut, büyük siteler veya semtin bir bölümünün tek ısı merkezinden ısıtılması gibi uygulamalardır.

Bireysel ısıtma:Binanın veya iş merkezlerinin bağımsız bir cihazla ısıtılması anlamına gelir. Isıtma sisteminde Kat Kaloriferi, kombiler ve doğalgaz sobaları kullanılmaktadır. Sıcak suda; doğalgazlı şofbenler ve pişirmede; ocak ve fırınlarda kullanılır.

Merkezi Isıtma Sistemlerinin Dönüşümü:

Merkezi ısıtma, bireysel sistemlere göre daha ekonomik ve daha konforludur. Merkezi ısıtma sistemlerinde doğal gaza dönüşüm için en önemli konu kazan ve brülördür. Doğal gaz dönüşümü öncesinde yapılacak işlem kullanılan sıvı veya gaz yakıtlı kalorifer kazanlarının doğal gaza dönüşüme uygunluğu konusunda Makina Mühendisleri Odası’ndan kontrol hizmeti alınmalıdır. Sıvı yakıt kazanların doğal gaza dönüşümünde; kazan dairelerinin havalandırma, elektrik tesisatları, aydınlatma, baca gibi birçok konuda uyulması gerekli kurallar vardır. Bu yüzden dönüşüm işi mutlaka yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır.

Bireysel Isıtmanın Doğal Gaza Dönüşümü:

Bu kazanların özellikle kat kaloriferlerinin doğal gaza dönüşümü ekonomik değildir.Bu ısıtma sistemlerinde katı ve sıvı yakıtlı kat kaloriferleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak bu kazanlar konutların banyolarında, kilerde veya açık balkonlarda olur. Genellikle olduklar yerler ve cihazların yapıları doğal gaz kullanımına uygun değildir. uygun, küçük maliyetlerle doğal gazla çalışır bir dönüşüm gerçekleştirilebilir. Bu dönüşümler yetkili firmalar taraından yapılmalıdır. Bu tip cihazlar 12 m3 ten daha küçük hacimlere yerleştirilemez. Yerleştirildikleri mahalde mutlaka havalandırma menfezi bulunmalıdır.

Gebzede Doğalgaz Tesisat Firması Cantaş Doğalgaz Mühendislik

Bireysel Isıtma Cihazları: A-) BACASIZ CİHAZLAR:

Bu tip cihazlar yanma için gerekli havayı ortamdan alıp yanma ürünü gazları yine aynı ortama veren cihazlardır. Ocak, fırın, katalitik soba, radyant ısıtıcı gibi. Bu tip cihazlar 12 m3 ten daha küçük hacimlere yerleştirilemez. Yerleştirildikleri mahalde mutlaka havalandırma menfezi bulunmalıdır

Bireysel Isıtma Cihazları:B-) BACALI CİHAZLAR:

Kombi, şofben ve kat kaloriferleri yanma için gerekli havayı ortamdan alan yanma ürünü gazları bir baca aracılığıyla dışarı atan cihazlardır. Örneğin: Bacalı kombiler, şofbenler, atmosferik veya üflemeli brülörlü kat kaloriferi kazanları vs gibi.

Gebzede Doğalgaz Tesisat Firması Cantaş Doğalgaz Mühendislik

8 m3 ten daha küçük hacimli yerlere konamazlar. Bacalı cihazlarda gerekli hacim sağlanamamış ise bitişik mekanlara havalandırma menfezleri açılmalıdır. Havalandırmanın sağlandığı bu mekanlar; banyo, tuvalet, yatak odası kesinlikle olmamalıdır. Bu cihazların bulunduğu yerler açıkta ya da mutlaka sürekli havalanan yerler olamalıdır. En az 150 cm2 alana sahip havalandırma menfezi bulunmalıdır. Bacalı kombi, şofben ve kat kaloriferleri yatak odası, banyo, WC, merdiven boşlukları, genel kullanıma açık koridorlara, aydınlıklara ve Ayrıca bu tip cihazların duman boruları da yatak odası banyo WC gibi yerlerden geçirilmez.

Gebzede Kombi Montaj Doğalgaz Mühendislik

Bireysel Isıtma Cihazları: C-) HERMETİK CİHAZLAR:

Hermetik cihazlar; yanma için gerekli havayı iç içe geçmiş iki borudan oluşan özel bir baca bağlantısıyla dış ortamdan alan, yanma ürünü gazları yine aynı baca ile dışarıya atan cihazlardır. Bu cihazlar merdiven boşlukları, genel kullanıma açık koridorlar, baca duvarları üzerine, bina aydınlıklarına monte edilemezler. Bu cihazların baca çıkışları binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına koridorlara, açık veya havalandırmasız kapalı balkon içlerine, asansör boşluklarına, koridorlara, doğrudan rüzgarın etkisinde kalabilecek alanlara verilemez. Bu cihazların baca çıkışları hava hareketi olan doğrudan dış ortamlara açılmalıdır.

Gebzede Kombi Montaj Doğalgaz Mühendislik

Bireysel Isıtma Cihazları: D-) YOĞUŞMALI CİHAZLAR:

Bu cihazlar duman gazı içerisindeki su buharının yoğuşturulması ve baca gazı sıcaklığının düşürülmesiyle ilave enerji kazanırlar. Böylece daha az enerji tüketimi ile işletme maliyeti düşer. İlk yatırım maliyeti yüksek olmasına karşılık böyle bir sistem, yıllık yakıt sarfiyatı göz önüne alındığında kısa sürede kendisini amorti eden sistemlerdir Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre; 250 m2 den büyük bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılması yönünde zorunluluk getirilmiştir. Yoğuşmalı cihazlar düşük kullanma suyu sıcaklıklarında en yüksek verimlere ulaşırlar. Ancak her zaman bu sıcaklıklarda çalışmayacakları için cihaz seçiminde düşük sıcaklıktaki kapasiteler değil yüksek sıcaklıktaki kapasitelere göre seçim yapılmalıdır.

Kombi Fiyatları Cantaş Doğalgaz Mühendislik

Bacalarda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:

Merkezi sistemlerde kullanılan kazanlar mutlaka müstakil bir bacaya bağlanmalıdır. (Çok kazandan oluşan kaskad sistemler ile üretici firma tarafından belirtilen şartlar hariç.)

Bireysel ısıtma sistemlerinde cihaz baca bağlantısının sızdırmaz şekilde bacayla birleştiğinden ve bağlantı borusunda çatlak ve kırıklar olmadığından emin olunuz. Baca bağlantı borularını yoğuşmaya dayanıklı paslanmaz çelik vb. rijit (esnek olmayan/sabit, katı) borulardan olmasını sağlayarak yapınız. Zorunlu olarak esnek bağlantı gerekiyorsa yine paslanmaz çelik malzeme ile imal edilmiş olanı seçiniz.

Baca bağlantılarının mutlaka tam sızdırmaz olması gereklidir.

Çoğu ilin gaz şirketi kurallarına göre şönt bacalar da yoğuşmaya dayanıklı malzemeden ve sızdırmaz yapılmak kaydıyla kullanılmaktadır. Dünyada da belli kural ve şartları sağlamak kaydıyla bizde adi şönt dediğimiz bacalara benzer örnekler bulunmaktadır. Bazı illerde bacalı ferdi ısıtma cihazlarının doğal gazda kullanılması tamamen yasaktır. Bunedenle bu konuda ilgili gaz şirketlerince belirtilen kurallar geçerlidir.

Ana baca hattında piyasada “bağlantı tuğlası” olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan malzeme, zaman içinde kolayca deforme olması ve doğal gazdaki asidik ortam korozyona neden olması sebebiyle istenen sızdırmazlık özelliğini ve/veya gerekli çekişi sağlamadığından astarsız kullanımı sakıncalıdır.

Bacaların kesiti her yerinde aynı olmalı, keskin dirsek gibi sert ve kısa dönüşlerden kaçınılmalıdır.

Baca, cihaz tipine uygun ve yeterli yükseklikte olmalı ve çatı tepesini en az 60–80 cm geçmelidir.

Bacaların yapımında depreme dayanıklılık dikkate alınmalıdır.

Bacalarda gaz sızdırmaz temizleme kapağı bulunmalıdır.

Bacalarda yoğuşan suyu tahliye edebilmek için boşaltma sifonu bulunmalıdır.

Merkezi sistem bacalarda baca gazı analizinin yapılabilmesi için uygun ölçüde manşon bulunmalıdır.

Çelik bacalar mümkünse paratoner tesisatına sahip olmalı ve bina topraklamasından bağımsız olarak topraklanmalıdır.

Rüzgarlı havalarda baca tepmesini ve yağmur suyunun baca içini ıslatmasını engellemek ve kuşlar, ağaç yaprakları vb. şeylerin bacanın içine girmesini önlemek için, bacada baca şapkası olmalıdır.

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/2b98322c4d24945_ek.pdfProfosyonel ekibimizle yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Firmamız, kaliteli ürün anlayışı ile uzman kadrosu ile günümüz dünyasındaki teknolojik gelişimleri yakından takip ederek, hizmet ağını sürekli geliştirmekte ve yenilikçi bir anlayış ile çalışmalarını sürdürmektedir. İnsan ve çevre sağlığı açısından insana ve çevreye saygı prensibinden ödün vermemekteyiz. Firmamızın teknik ekibi, ürün ve hizmet kalitesiyle inşaat sektöründe güçlü bir firma olmaya ve büyümeye devam etmektedir. Aynı zamanda , Kombi Satış, Kombi Montajı, Doğalgaz Projelendirme, Petek Temizliği Su Kaçağı Tespiti, Radyatör Vanaları , Radyatör, Havlupan ve Kalorifer Kollektörü,olmak üzere en uygun fiyata satış yapmaktayız.

Vitrifiye Montaj, Doğalgaz Proje Ücretleri Gömme Rezervuar, Su Tesisatı, Atık Su Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Doğalgaz Proje Ücretleri, Mekanik Doğalgaz Proje